Tekijät toiminnan takana

Pajulahden Kyläyhdistys ry on taloudellisesti voittoa tuottamaton ja puolueellisesti sitoutumaton yhdistys.

Kyläyhdistys järjestää kylällä erilaisia tapahtumia mukavan yhdessäolon merkeissä. Pyrkimyksenämme on myös lisätä kylän viihtyisyyttä alueen kehittämisen myötä.

Kyläyhdistykseen kuuluvat kaikki kylän asukkaat; jäsenmaksua emme peri. Kyläläiset valitsevat kerran vuodessa hallituksen, johon kuuluu 7-10 jäsentä.

Ohessa kyläyhdistyksen vuoden 2015 hallituksen jäsenet (pdf-tiedosto).

  

© 2009 pajulahden kyläyhdistys